Twitter

Energiatehokas Helsinki Facebookissa

 
Sivun toiminnot

Helsingin päästövähennystavoite on nyt 30 % vuoteen 2020 mennessä

Helsingin kaupunginvaltuusto linjasi huhtikuussa 2013 kaupungille uuden, aiempaa kunnianhimoisemman päästövähennystavoitteen. Vuonna 2008 solmitun Kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimuksen tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 20 % vuoteen 1990 verrattuna.

m1033114m1.jpg_4148__web.jpg

Vuonna 2010 valmistuneessa kestävän energiankäytön toimenpideohjelmassa esitetään keinot, joilla Helsingin kaupungin päästövähennystavoitteet voidaan saavuttaa.
 
Vaikka kaupunki vähentäisi oman toimintansa energiankäytöstä syntyviä hiilidioksidipäästöjä yli 20 %, ei päästövähennystavoitetta voida saavuttaa ilman saumatonta yhteistyötä Helsingin asukkaiden ja yritysten kanssa.