Sivun toiminnot

Helsingin kaupungin oman toiminnan energiankäyttö laski vuodessa 3 %

Helsingin kaupungin oman toiminnan energiankäyttö väheni vuodessa noin 3 %. Yli 90 % kaupunkikonsernin käyttämästä energiasta kuluu rakennuksissa. Pitkäjänteinen energiansäästötyö näkyy erityisesti rakennusten ominaisenergiankulutusten vähentymisessä.

Helsingin kaupungin energiankäytöstä ja energiansäästötoimista vuosittain laadittava raportti annettiin kaupunginhallitukselle tiedoksi 11.8.2014 ja on julkaistu myös tällä sivustolla.

Raportissa on esitetty kaupungin energiankäytön jakauma ja kulutuksen muutoksia pitkällä aikavälillä. Siinä on myös kuvattu vuoden 2013 aikana toteutettuja energiansäästö- ja uusiutuvan energian lisäämistoimenpiteitä. Raportissa on myös esitetty näillä toimenpiteillä aikaansaatu energiansäästö.