Sivun toiminnot

Energiatehokkuus

Oulunkylän perhetukikeskus
Kuva: Jussi Tiainen
Kuva: Jussi Tiainen

Helsinki on sitoutunut vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään 30 % vuoteen 2020 mennessä. Vuoteen 2050 mennessä Helsinki tavoittelee hiilineutraaliutta.

Helsingin kaupunki on tehnyt pitkäjänteisesti työtä energian säästämiseksi. Jo vuonna 1974 perustettiin virastojen ja liikelaitosten yhteistyötoimielin energiansäästöneuvottelukunta, joka edistää energiatehokkuutta ja kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksiä kaupungin toiminnassa.

Kaupungin energiansäästötyö alkoi kaupungin omistamien julkisten rakennusten energiansäästöstä, mutta ajan mittaan mukaan ovat tulleet mm. asuinrakennusten ja ulkovalaistuksen energiansäästö, liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen, energiatehokkaat hankinnat, uusiutuvan energian hyödyntämisen edistäminen ja rakennusten käyttäjien opastus ja motivointi. Koska kaupunkiorganisaation energiankulutuksen osuus koko kaupunkialueen energiankäytöstä on vain noin 15 %, on olennaista saada myös muut toimijat mukaan energiansäästötalkoisiin. Kaikkia kaupunkilaisia koskettavat kaupungin energiansäästötoimet pitävät sisällään mm. kaupunkilaisten neuvontapalvelut, energiatehokkuuden ja vähäpäästöisen elämäntavan huomioimisen kaavoituksessa, monenlaiset kampanjat ja yhteistyön yritysten kanssa.

Näille sivuille on koottu vinkkejä ja linkkejä energiansäästöön liittyen niin kaupungin oman henkilöstön kuin kaikkien kaupunkilaisten käyttöön. Mukaan on tulossa innostavia esimerkkejä kaupungin omasta toiminnasta. Sivuilla esitellään myös energiansäästöön ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen liittyvät kaupungin sitoumukset.