Sivun toiminnot

Mikä on Helsingin kaupungin kestävän energiankäytön toimenpideohjelma?

Kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimuksen tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä kaupungin alueella vähintään 20 % vuoteen 1990 verrattuna. Kestävän energiankäytön ohjelmaan on kerätty käytännön toimet, joilla tavoite voidaan saavuttaa.

Kaupunki voi vaikuttaa erityisesti oman toimintansa energiankäytöstä syntyviin hiilidioksidipäästöihin, mutta osin myös muiden sektorien energiankäytöstä syntyviin päästöihin mm. kaavoituksen, liikennesuunnittelun ja neuvontapalvelujen tarjoamisen avulla sekä yleisemmin esimerkkinä toimimalla ja hyvistä toimintatavoista tiedottamalla. Kaupungin toimivallan piirissä arvioidaan olevan noin 34 % kaupunkialueen hiilidioksidipäästöistä.

Toimenpideohjelman tarkastelun ulkopuolelle on jätetty maatalouden, jätteenkäsittelyn, laiva- ja lentoliikenteen päästöt sekä päästökauppasektori. Päästökauppasektoria lukuun ottamatta näiden sektoreiden osuus Helsingin hiilidioksidipäästöistä ei ole kovin merkittävä.

Kaupungin Energiansäästöneuvottelukunta (ESNK) seuraa toimenpideohjelman toteutumista Helsingissä kahdella tasolla: vuosittaisella kasvihuonekaasupäästöjen inventoinnilla ja toimenpiteiden toteutuksen seurannalla.

Helsingin energialla on kaupungin valtuuston hyväksymä kehitysohjelma, jonka tavoitteena on hiilineutraali energiantuotanto vuoteen 2050 mennessä.