Sivun toiminnot

Kiinteistökohtainen energiantuotanto

Helsingissä on toistaiseksi vain vähän paikallista uusiutuvan energian tuotantoa. Toimenpideohjelmassa ehdotetaan uusiutuvien energialähteiden käytön mahdollisuuksien kartoittamista yhteistyössä muiden kaupunkien kanssa, pientuulivoimaloiden rakentamista kaupungin omien rakennusten yhteyteen ja kaukojäähdytyksen käyttöön ottoa.

Toimenpideohjelman tarkastelun ulkopuolelle on jätetty päästökauppasektori (Helsingin energian päästöt).

Toimenpide-ehdotukset

Energiantuotanto: Laaditaan kuntakohtaiset yliseudulliset potentiaalikartoitukset uusiutuvista energialähteistä ja hyödyntämismahdollisuuksista. Kaupungin omissa rakennuksissa käytetään biopolttoaineita, aurinkolämpöä ym uusiutuvia energiamuotoja lämmitykseen, jos kaukolämpö ei ole käytettävissä ja selvitetään mahdollisuutta kalliojäähdytykseen. Öljylämmitteisissä tai suoralla sähkölämmityksellä varustetuissa yksityisissä rakennuksissa kannustetaan siirtymään uusiutuvan energian käyttöön, kuten pelletteihin ja muihin puupohjaisiin polttoaineisiin, maa- ja ilmalämpöpumppujen tai aurinkolämmön käyttöön. (Toimenpiteet: 32-34)

Maankäyttö: Kaavoihin laitetaan tilavaraukset uusiutuvan energiantuotannon edistämiseksi, kaavoituksessa otetaan huomioon rakennusten sijoittelussa kiinteistökohtaisen aurinkoenergiantuotannon parempi hyödyntäminen. (Toimenpide: 41)

Keskustele kiinteistökohtaisesta energiantuotannosta