Sivun toiminnot

Kuluttaminen ja hankinnat

Helsinki hankkii vuosittain merkittävä määrä energiaa käyttäviä laitteita sekä palveluita, joiden tuottaminen kuluttaa energiaa (mm. kuljetus-, hoito- ja ateriapalvelut). Kaupungin omissa hankinnoissa edistetään materiaali- ja energiatehokkuutta sekä vähäpäästöisyyttä. Hankintojen parhaat käytännöt selvitetään, energiatehokkuusohjeita kehitetään ja energiatehokkuus otetaan yhdeksi hankintakriteeriksi yhteis- ja erillishankinnoissa.

Toimenpideohjelman toimenpiteet koskevat kaupungin omia hankintoja. Merkittävä osa kulutuksesta tapahtuu kuitenkin yksityisellä sektorilla. Jokainen voi vaikuttaa oman kulutuksensa ja valintojensa kautta energiankäyttöön.

Toimenpide-ehdotukset

Kaupungin hankinnat: Kehitetään energiatehokkuutta suosivia hankintakäytäntöjä niin palveluiden kuin laitteidenkin hankinnassa. (Toimenpiteet 35-38)

Keskustele kuluttamisesta ja hankinnoista