Sivun toiminnot

Neuvonta ja yhteistyö

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelman tavoitteisiin ei päästä yksin. On tärkeää, että kaupunkialueen toimijoiden kanssa kehitetään toimivia yhteistyömuotoja, jotta päästövähennystavoite voidaan saavuttaa kaikilla sektoreilla ja alueen kaikkien toimijoiden yhteistyön tuloksena.

Toimenpideohjelman tavoitteena on kehittää energiatehokkuusneuvontaa, kestävän liikkumisen neuvontaa ja energiansäästöä yhteistyössä kaupunkilaisten ja yritysten kanssa. Lisäksi toimenpiteissä on listattu myös kumppanuusohjelmien kehittäminen elinkeinoelämän kanssa, kokeiluhankkeisiin osallistuminen, uusien rahoituskäytäntöjen kehittämiseen sekä yksityisten toimijoiden kannustaminen energiatehokkuuden edistämiseen.

Toimenpide-ehdotukset

Energiatehokkuusneuvonta: Aktiivista neuvontatoimintaa jatketaan ja kehitetään erityisesti kestävän liikkumisen osalta. Rakennusten energiatehokkuuden neuvontakokonaisuuksia kehitetään uudis- ja korjausrakentajille. Kaupunki toimii esimerkkinä ja verkottuu aktiivisemmin muiden kaupunkien kanssa ja kehittää vuorovaikutusta kansalaisten ja liike-elämän kanssa. (Toimenpiteet 26-31)

Elinkeinopolitiikka: Kaupunki osallistuu aktiivisesti yhteishankkeisiin liike-elämän kanssa ja energiatehokkuutta tukevien rahoituskäytäntöjen kehittämiseen. Lisäksi yrityksiä kannustetaan erilaisten energia- ja ympäristöjärjestelmien käyttöön. (Toimenpiteet 51-53)

Keskustele neuvonnasta ja yhteistyöstä