Sivun toiminnot

Helsingfors stads program för hållbar energi användning

I januari 2009 undertecknade Helsingfors stad borgmästaravtalet (Covenant of Mayors). I avtalet förbinder sig staden till att minska sina koldioxidutsläpp med minst 20 procent senast år 2020.

Här kan du kommentera Helsingfors stads program för hållbar energianvändning. Du kan ge respons eller delta i diskussionen. Diskussionen är öppet 7.6.2011-28.6.2011.