Sivun toiminnot

Tietoa palvelusta

Helsingin kaupunki kerää mielipiteitä kestävän energiankäytön toimenpideohjelmasta ja energiansäästötoimenpiteiden kehittämisestä.

Mitä tällä sivustolla voi tehdä?

Tällä sivustolla voi keskustella, ottaa kantaa ja tehdä kehittämisehdotuksia kestävään energiankäyttöön. Sivuilta löytyy luonnos kestävän energiankäytön ohjelmaksi, muita sitoumuksia ja päästötietoa.

Keskustelun päämääränä on saada energiansäästöä ja energiatehokkuutta koskevaan valmistelutyöhön kansalaisten näkemyksiä, asiantuntemusta ja mielipiteitä. Samalla halutaan lisätä kansalaisten ja hallinnon välistä avointa vuorovaikutusta ja parantaa valmistelun laatua.

Osallistuuko kaupunki keskusteluun?

Kaupunki on sitoutunut seuraamaan keskustelua tiiviisti ja tarvittaessa myös osallistumaan siihen. Keskustelun valvojat poimivat keskeisiä ja monia kiinnostavia ehdotuksia ja kysymyksiä virkamiesten vastattavaksi. Kaikkiin kysymyksiin eivät kaupungin edustajat voi vastata. 

Sensuroidaanko keskustelua?

Viestejä ei tarkisteta etukäteen. Jälkikäteen viesteistä poistetaan mahdolliset asiattomat ja lainvastaiset kohdat. Keskustelupalstan valvonnasta vastaavat Helsingin kaupungin talous- ja suunnittelukeskuksen ja hallintokeskuksen työntekijät. Keskustelijoita kehotetaan tutustumaan keskustelun sääntöihin

Jos et halua osallistua keskusteluun?

Mielipiteitä voi lähettää  myös palautelomakkeella, mikäli mielipidettä ei haluta julkaistavaksi. Lomakevastauksiin ei vastata. Lomakevastaus otetaan yhteenvedossa huomioon samalla tavalla kuin keskustelut.

Mitä keskustelun jälkeen?

Keskusteluun voi osallistua 7.6.2011 – 28.6.2011 välisenä aikana, jonka jälkeen palsta suljetaan. Käydystä keskustelusta laaditaan yhteenveto, joka julkaistaan kaupungin kotisivuilla.

Anna vinkki ystävälle

Voit lähettää vinkin mielenkiintoisesta keskustelusta ”Lähetä sivu sähköpostilla”- tai ”Jaa” -toiminnon avulla sosiaalisen median välineisiin. Keskustelua voi seurata myös RSS -uutisvirtana. Voit myös suurentaa tai pienentää sivun tekstikokoa mieleiseksesi A-painikkeista. Nämä toimintolinkit löytyvät jokaisen sivun ja keskusteluketjun oikeasta reunasta.

Yhteystiedot

Sivuston toteutuksesta ja päivittämisestä vastaavat Helsingin kaupungin Rakennusvirasto ja Ympäristökeskus. Yhteyshenkilöt ovat Tiia Katajamäki  (Rakennusvirasto) ja Tiia Yrjölä(Helsingin kaupungin ympäristökeskus) sähköpostiosoitteet muotoa: etunimi.sukunimi@hel.fi

 

Palaute teknisestä  toimivuudesta 

Palautetta keskustelufoorumin teknisestä toimivuudesta ja löydetyistä vioista sekä mahdollisista asiattomista viesteistä voi lähettää sähköpostiosoitteeseen: energiatehokas (at) hel.fi.

Palvelun tekninen toimittaja on Hexagon IT.