Energiatoimintasuunnitelma

Helsingin kaupunki liittyi kaupunginjohtajien yleissopimukseen tammikuussa 2009. Helsinki sopi vähentävänsä hiilidioksidipäästöjä vähintään 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä toteuttamalla kestävän energian toimintasuunnitelman.

Helsinki keräsi kansalaisilta ja muilta sidosryhmiltä kommentteja Helsingin kaupungin SEAP-toimintasuunnitelmaan. Keskustelu oli avoinna 7. kesäkuuta – 28. kesäkuuta 2011.