Meistä

Helsingin kaupunki on sitoutunut parantamaan energiatehokkuutta ja vähentämään kasvihuonekaasuja, mihin lukuisat sopimukset ja ohjelmat – myös kaupungin oma strategia ja valmisteilla oleva yleiskaava – velvoittavat.

Energiansäästöneuvottelukunta (ESNK), kaupunginhallituksen asettama toimielin, koordinoi, ohjaa ja seuraa kaupunkikonsernin toimia energiansäästössä ja energiankäytössä sekä tehokkuuden edistämisessä.

Käytännön työn koordinoinnista ja toteuttamisesta vastaa rakennusviraston HKR-Rakennuttaja.

Sisällys

Energiatehokkuus syntyy arkisissa toimissa

 • Energian käyttö
 • Energiankäyttö vähenee
 • Rakennusten lämmönkulutus pienenee
 • Lisää valoa, vähemmän energiaa
 • Hiilidioksidipäästöt vähenevät

Energiatehokkuus

 • Tehokkuus paranee
 • Järjestelmällistä tiedonkeruuta
 • Kiinteistöissä paljon energiansäästön mahdollisuuksia
 • Korjauksia, kalusteiden vaihtoja ja uusia ohjelmia
 • Matalaenergiarakennuksia, uusiutuvaa energiaa ja kestäviä hankintoja

Kehityshankkeet

 • Energiaa yhä enemmän biopolttoaineilla
 • Kiinteistöjä lämmitetään auringolla
 • 50/50 aktivoi kouluja
 • Asukkaat ja yritykset mukaan energiatyöhön