Palkinnot Ja Palkitut

Energiansäästöneuvottelukunta palkitsi kaupungin energiansäästökilpailun esimerkillisimmät energiansäästäjät.

Energiansäästöneuvottelukunta palkitsi kolme kilpailijaa rahapalkinnoin ja kaksi kunniamaininnoin. Kuvia palkintojenjaosta ja palkituista löytyy täältä ja palkinnot jakaneen apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri videoblogi aiheesta täältä.

 

I palkinto (5000 euroa) myönnettiin leikkipuistoyksikkö Mellunkylä-Vuosaarelle. Yksikön seitsemän leikkipuistoa ovat toteuttaneet lukuisia erilaisia energiatehokkuutta edistäviä toimenpiteitä omassa arkitoiminnassaan sekä ympäröivän yhteisön aktivoinnissa ja opastamisessa. Toimenpiteitä on toteutettu koskien mm. kiinteistöjen jokapäiväistä energiankäyttöä, suursiivouksia, uima-altaiden täyttöä, jätteiden lajittelua, kuljetusten optimointia (esim. jäteastioiden tyhjennysväli, välipalakuljetukset), kestäviä hankintoja, leikkikalujen korjauttamisia, henkilöstön liikkumista. Kilpailun aikana leikkipuistoissa aloitettiin oman energiankulutuksen seuranta. Hyviksi todettuja energiansäästökeinoja ja aiheeseen liittyvien tahojen yhteystietoja on koottu vinkkikansioon, joka on kaikkien leikkipuistossa vierailevien käytettävissä. Leikkipuistoissa tarjotaan palveluohjausta alueen maahanmuuttajille, järjestetään vuotuinen Ekoviikko-tapahtuma ja on kirjoitettu oma Eko-Åke-musiikkikuvaelma.

 

Palkitsemisperusteissa leikkipuistoyksikköä kiitetään innovatiivisesta, rohkeasta ja laaja-alaisesta ajattelusta, joka ei takerru perinteisiin hallintokunta- ja vastuualuerajoihin. Toimenpiteet ovat helposti monistettavissa muihin leikkipuistoihin ja päiväkoteihin. Toimenpiteiden vaikuttavuutta pidettiin perheisiin ja lähiympäristöön vaikuttamisen kautta varsin laajana. Toimenpiteitä on kehitelty ja toteutettu yhteisöllisesti ja ne myös vaikuttavat yhteisöllisesti. Lue lisää leikkipuistojen energiansäästötoimista.

 

II palkinto (3000 euroa) myönnettiin Staran Toimitilat-yksikölle. Staran Toimitilat on onnistunut pitkäjänteisellä energiatehokkuuden huomioinnilla pienentämään yhdeksän käytössään olevan kiinteistön energiankulutusta merkittävästi. Energiankulutus on vähentynyt jo monta vuotta peräkkäin, ja kilpailuajan energiansäästö oli siitä huolimatta edelleen huomattava. Loka-joulukuussa lämpöä säästyi 18 % (377 MWh) ja sähköä 14,5 % (141 MWh) verrattuna kolmen edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Toimitilojen energiansäästökeinot ovat perinteisiä, mutta niitä on toteutettu laaja-alaisesti ja määrätietoisesti hyvin tuloksin. Palkitsemisperusteissa kiitettiin pitkäjänteistä ja pysyväluonteista säästötoimintaa, joka on malliesimerkki aktiivisen kiinteistönhoidon vaikutuksesta energiankulutukseen. Lue lisää Staran Toimitilojen energiansäästöstä.

III palkinto (2000 euroa) myönnettiin Maatullin ala-asteelle. Maatullin ala-asteen henkilöstö on huomioinut energiatehokkuuden ja ympäristöasiat monella tavalla koulun arjessa jo pitkään. Koulussa mm. vältetään sähkölaitteiden ja ilmanvaihdon tarpeetonta käyttöä, seurataan ja analysoidaan muutoksia energiankäytössä ja sisälämpötiloissa, tilastoidaan henkilöstön liikkumistapoja, on hankittu energiatehokkaampia laitteita keittiöön ja valaistukseen sekä panostettu oman osaamisen kehittämiseen. Palkitsemisperusteissa kiitettiin monipuolista, yhteisöllistä ja innostunutta toimintatapaa sekä tuloksellista ja pitkäjänteistä energian säästämistä. Lue lisää Maatullin ala-asteen toimista.

 

Staran tietohallintoyksikkö sai kunniamaininnan työasemien virtualisointihankkeesta, jossa työasemien sähkönkulutuksessa on saavutettu merkittävää sähkönsäästöä. Lue lisää Staran tietohallinnon hankkeesta.

 

Ympäristökeskus sai kunniamaininnan aktiivisesta ja monipuolisesta ilmastotyöstä, jolla pyritään edistämään niin kaupungin oman toiminnan kuin kaupunkilaisten ja yhteistyökumppanien energiansäästöä ja uusiutuvien energialähteiden hyödyntämistä. Lue lisää ympäristökeskuksen ilmastotyöstä.